Tiếp đoàn kiểm tra chính thức về kiểm định chất lượng giáo dục 02/11/2020

Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020 trường hân hạnh được đón đoàn đánh giá kiểm định chất lượng về kiểm tra chính thức. Các thành viên của đoàn sau 1 buổi làm việc đã có những góp ý cho từng tiêu chuẩn thật cụ thể, giúp trường có định hướng cần phải bổ sung, chỉnh sửa và nội dung làm tiếp theo. 


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 1.137